Archiwalna Strona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Aktualności

Program „Aktywny samorząd” w 2022 roku.

DODANO: 02-03-2022

    Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku. Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania (wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją programu, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem www.pfon.org.pl

Informujemy, iż od 1 marca 2022 roku wnioski o dofinansowanie do programu „Aktywny Samorząd” będzie można składać drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia - portal- www.sow.pfron.org.pl

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Instrukcja utworzenia profilu zaufanego, linki:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2022r.:

czytaj więcej » Program „Aktywny samorząd” w 2022 roku.

Nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa

DODANO: 28-02-2022

Ogłoszenie nr 5/2022

o naborze na wolne stanowisko pracy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia
 dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a, 83-000 Pruszcz Gdański, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

psycholog w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z siedzibą w Rusocinie.

1. Wymagania niezbędne:

 • ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia;
 • udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin.

2. Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność, kreatywność w działaniu, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność praktycznego zastosowania metod TSR, DM lub CBT,
 • umiejętność tworzenia programów służących pozyskiwaniu środków zewnętrznych na wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko pracy - psychologa

Wsparcie dla mieszkańców Ukrainy

DODANO: 26-02-2022

    Od kilku dni przyglądamy się niewyobrażalnej tragedii jaka dotknęła obywateli Ukrainy. Tysiące ludzi takich jak my, z godziny na godzinę pozostawiają cały swój majątek, dom i uciekają przed wojna. W takich momentach granice czy bariery kulturowe, językowe przestają istnieć a jedyne co staje się ważne to człowieczeństwo i przyjaźń. Z tego też powodu włączamy się  do pomocy w formie zbiórki najbardziej w tej chwili  potrzebnych rzeczy, między innymi  :

- pampersy ( wszystkie  rozmiary), mleko modyfikowane, gotowe jedzenie dla niemowlaków w słoiczkach, kaszki , musy, środki czystości typu mokre chusteczki, kremy, kocyki nowe;

- żywność długoterminowa, konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach;

- kosmetyki i chemia, żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, , płyny do prania, płyny do mycia naczyń, pieluchy  dla dorosłych, ręczniki papierowe, podkłady;

- środki opatrunkowe, zwłaszcza na zranienia i oparzenia:  gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe;

- koce termoizolacyjne, śpiwory, karimaty, materace;

UWAGA! Nie zbieramy używanej  odzieży i zabawek.

Nie wstydźmy się przynosić nawet niewielkie ilości np. jednej paczki pieluch czy opakowania makaronu. Liczy się każda, nawet najmniejsza pomoc.

Rzeczy można przynosić do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Pruszczu Gdańskim w godzinach od 7.00 do 18.00.

czytaj więcej » Wsparcie dla mieszkańców Ukrainy

Pomoc dla obywateli Ukrainy / Допомога громадянам України / Помощь для граждан Украины / Help for Ukrainian citizens

DODANO: 25-02-2022

Urząd do Spraw Cudzoziemców przygotował specjalną stronę internetową oraz infolinię skierowaną do osób potrzebującym pomocy. Pod numerem +48 47 721 75 75 można uzyskać informacje o punktach recepcyjnych, warunkach, zasadach wjazdu, pobytu na terenie Polski. Przypominamy, że MSZ odradza wszelkie podróże na Ukrainę. Obywatele polscy, którzy przebywają na Ukrainie, powinni natychmiast opuścić jej terytorium

Strona Urzędu do Spraw Cudzoziemców - https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Zbiórki na pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie, organizowane przez organizacje pozarządowe:

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

https://pck.pl/zbiorka-darow-rzeczowych-dla-cuhcodzcow-z-ukrainy/

POLSKA AKCJA HUMANITARNA

Wpłat można dokonywać na stronie:

https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina

FUNDACJA POMAGAM.PL

Zbiórka "Solidarni z Ukrainą" - wpłacać można na stronie:

https://pomagam.pl/solidarnizukraina

POLSKA MISJA MEDYCZNA

Wpłat można dokonywać na stronie:

https://pmm.org.pl/chce-pomoc#ukraina

CARITAS POLSKA

https://caritas.pl/ukraina/

czytaj więcej » Pomoc dla obywateli Ukrainy / Допомога громадянам України / Помощь для граждан Украины / Help for Ukrainian citizens

Nabór na wolne stanowisko księgowa/księgowy

DODANO: 21-02-2022

Ogłoszenie nr 4/2022

Nabór na wolne  stanowisko urzędnicze księgowa/księgowy   w Wydziale  Finansowym   

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu  Gdańskim ogłasza nabór na stanowisko księgowa/księgowy

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymagania ( niezbędne):

 

 1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania pracy 
 5. posiada wykształcenie wyższe,
 6. co najmniej trzyletni staż zawodowy,
 7. udokumentowany staż pracy zawodowej na stanowisku związanym z księgowością ,
 8. doświadczenie w naliczaniu wynagrodzeń
 9. znajomość zasad i zagadnień związanych z naliczaniem płac i pochodnych  od wynagrodzeń,
 10. obsługa programu „Płatnik”,
 11. znajomość prawa pracy ,
 12. znajomość zasad i zagadnień rachunkowości ogólnej i budżetowej,
 13. znajomość obsługi programów księgowo-płacowych,
 14.  posiada znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości i ustawy
  o finansach publicznych oraz o samorządzie powiatowym,
 15.  posiada kompleksową znajomość zasad i zagadnień rachunkowości ogólnej
  i budżetowej, sprawozdawczości budżetowej,

 II. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem pracy:

 1. znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach pomocy społecznej,
 2. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
 3. znajomość przepisów z zakresu pomocy społecznej i samorządowych,
 4. znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach pomocy społecznej,
 5. posiada umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych,  operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych,
 6. umiejętność organizowania czasu pracy na stanowisku w sposób zapewniający terminową realizację zadań,
 7. odpowiedzialność, dyspozycyjność, rzetelność, komunikatywność, umiejętność komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole, wysoka kultura zawodowa,
 8. posiada umiejętności sporządzania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. dodatkowym atutem będzie doświadczenie i zatrudnienie w księgowości
  w jednostkach budżetowych w pomocy społecznej,
 1. Zakres zadań na stanowisku:
czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko księgowa/księgowy

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona