Archiwalna Strona Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

DODANO: 2020-02-06 12:21:46

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności został powołany Zarządzeniem Starosty Gdańskiego i obszarem swego działania obejmuje Powiat Gdański.

Kontakty oraz godziny przyjmowania petentów

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawnośi działa przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdański, ul.prof. Mariana Raciborskiego 2a, w godzinach:
poniedziałek w godzinach 8.30 – 16.30
wtorek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Informacja telefoniczna:
58 773 20 85 wew. 211,
58 773 20 86 wew. 211
.

Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawnosci - Krzysztof Lisowski
tel.58 773 20 85 wew.211
mail : orzecznictwo@pcpr.powiat-gdanski.pl
 

Podstawa prawna działania Zespołu:

  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),
  • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. z 2018 poz.2027).

O co można ubiegać się w Powiatowym Zespole

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

  • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
  • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla celów korzystania z ulg i uprawnień,
  • legitymacje osoby niepełnosprawnej
  • karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Informacje dodatkowe

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.

Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu. Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.

 

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona