Archiwalna Strona Informacje o PCPR - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Informacje o PCPR

DODANO: 2021-04-02 14:35:46

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
adres: 83-000 Pruszcz Gdański, prof. Mariana Raciborskiego 2a
telefon/fax 58 7732085, 58 7732086

Godziny urzędowania:

poniedziałek               8.30 - 16.30
wtorek                         7.00 - 15.00
środa                           7.00 - 15.00
czwartek                     7.00 - 15.00
piątek                          7.00 - 15.00

 

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się:
- za pomocą e-mail: pcpr@powiat-gdanski.pl
- za pomocą fax-u: (58) 7732086
- przy udziale tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się (do 7 dni) na wizytę

 

Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim:

Beata Kowalczyk – dyrektor
e-mail: dyrektor@pcpr.powiat-gdanski.pl

Zespół ds. administracyjno organizacyjnych tel. 58 7732085/86
Wanda Binkowska – inspektor ds. administracyjno –organizacyjnych
(sekretariat)
e-mail: pcpr@powiat-gdanski.pl

Dział pieczy zastępczej tel 58 7732085 wew.112
Joanna Kolman - kierownik
e-mail:rodziny@pcpr.powiat-gdanski.pl 

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej tel. 58 7732085 wew.116
Lucyna Sikorska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel.531629447, e-mail - l.sikorska@pcpr.powiat-gdanski.pl
Marta Mierzejewska – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel.531723501, e-mail m.mierzejewska@pcpr.powiat-gdanski.pl
Katarzyna Bielawa -     koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
tel. 534379739, e-mali: k.bielawa@pcpr.powiat-gdanski.pl
Aneta Krause – specjalista pracy z rodziną
tel. 531723494, e-mail: a.krause@pcpr.powiat-gdanski.pl
Agnieszka Łabuz  - pracownik socjalny
tel. 534392933, e-mail a.labuz@pcpr.powiat-gdanski.pl
Michalina Badziong – specjalista pracy z rodziną
tel. 531723499, e-mail: m.badziong@pcpr.powiat-gdanski.pl
Alicja Kołakowska - psycholog
tel.587732085 wew.119,

Zespół ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej
i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
Monika Pokrzywa 
- pracownik socjalny
tel. 58 7732085 wew.110
e-mail: usamodzielnienia@pcpr.powiat-gdanski.pl

Stanowisko ds realizacji zadań pomocy społecznej
Sylwia Ucińska - pracownik socjalny
tel. 58 7732085 wew.110
e-mail: s.ucinska@pcpr.powiat-gdanski.pl

Zespół ds. świadczeń, odpłatności i windykacji
tel. 587732085 wew.114

Agnieszka Kalkowska –st. referent ds. świadczeń
e-mail: swiadczenia@pcpr.powiat-gdanski.pl

Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
tel. 58 7732085/96 wew.216   kom.534 440 566

Lidia Drewka - referent ds. rehabilitacji społecznej
( dofinansowanie do barier architektonicznych, technicznych,
komunikacyjnych, 
współpraca z WTZ, obsługa programu"Wyrównywania różnic
między regionami
"
e-mail: l.drewka@pcpr.powiat-gdanski.pl

Lidia Czecholińska – st. referent ds rehabilitacji społecznej
( dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych,
dofinansowanie do sportu,kultury,rekreacji, turystyki,
program "Aktywny Samorząd -modu lI,)

e-mail: l.czecholinska@pcpr.powiat-gdanski.pl

Emilia Wnuczko – st.referent
( dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
program "Aktywny Samorząd - moduł I

e-mail: e.wnuczko@pcpr.powiat-gdanski.pl

Dział poradnictwa specjalistycznego
tel. 58 7732085/86 wew.214
Doradztwo specjalistyczne i punkt interwencji kryzysowej

Marek Hojczyk – psycholog
e-mail: psycholog@pcpr.powiat-gdanski.pl

Dział administracyjno – finansowy tel. 58 7732104
zwspół ds. finansowych

Małgorzata Włoszek – główna księgowa
e-mail: ksiegowosc.pcpr@powiat-gdanski.pl  
Elwira Rugała zastępca głównego księgowego
e-mail: e.rugala@pcpr.powiat-gdanski.pl

Kamila Grabowska – inspektor ds. księgowości budżetowej
e-mail: k.grabowska@pcpr.powiat-gdanski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Krzysztof Lisowski – kierownik zespołu
Kamila  Adler -   referent
tel. 58 7703750
e-mail
: orzecznictwo@pcpr.powiat-gdanski.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie 83-031 Rusocin, ul. Macieja Rataja 10
tel. 58 6911936 , kom. 511050745

e-mail: sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl 
Strona internetowa:    www.sow.powiat-gdanski.pl

Marek Hojczyk – psycholog, kierownik
Iza Król – pracownik socjalny
Agnieszka Figurewicz - pedagog
Anna Roszak Galińska – pracownik socjalny

 

 

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona