Archiwalna Strona Placówki opiekuńczo-wychowawcze - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

DODANO: 2019-07-26 13:28:14

Zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Zadanie to w wyniku ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Gdańskiego konkursów na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane jest przez Fundację „Rodzinny Gdańsk” ul. Pusta 5 80-735 Gdańsk.  Na terenie Powiatu Gdańskiego funkcjonuje:

Dom dla Dzieci w Bielkówku”, placówka  opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego (14 miejsc)
83-50 Bielkówko, ul. Wyżynna 18 tel. 730703994
e-mail: domwbielkowku@rodzinnygdansk.pl  

„Dom dla Dzieci w Straszynie” ,placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego (14 miejsc)
83-010, Straszyn, ul. Tęczowa 38 Tel.: 575 743 700
e-mail: domwstraszynie@rodzinnygdansk.pl  

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona