Archiwalna Strona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

DODANO: 2021-11-22 07:40:28

Powiat Gdański otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021r. na realizację projektu „ Dostosowanie istniejącej infrastruktury Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  do potrzeb osób zagrożonych przemocą w rodzinie„.  Wysokość dofinansowania wynosi  95.000,00 zł, a całkowita wartość projektu 125.000,00zł.

Projekt przygotowany przez pracowników PCPR w Pruszczu Gdańskim został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otrzymując dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu. Projekt  zgodny z priorytetem III Programu Osłonowego „ Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie”. Jego realizacja pozwoli na podniesienie jakości usług świadczonych przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Rusocinie, zwiększy również dostępność oferowanych usług, szczególnie w okresie pandemii. Dzięki realizacji projektu zostanie dostosowana baza lokalowa Ośrodka do możliwości bezpiecznego pobytu całodobowego osób dotkniętych przemocą w  rodzinie, szczególnie w czasie pandemii i konieczności izolacji lub stosowania kwarantanny. 

Informacje na temat realizowanego projektu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a

tel/fax: 58 7732085/86

e-mail: pcpr@powiat-gdanski.pl

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona