Archiwalna Strona Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

DODANO: 2013-02-12 22:09:08

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW) mieści się w Rusocinie, przy ulicy Macieja Rataja 10. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 - 19.00.

Zakres pomocy

Zakres pomocy świadczonej przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie obejmuje:

 1. dokonanie rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie i oceny ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary i jej dzieci pozostających pod jej opieką,
 2. udzielenie pomocy psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodzinie,
 3. zdiagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 4. opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,
 5. udzielenie poradnictwa: psychologicznego, prawnego, socjalnego i w sprawach wychowawczych,
 6. prowadzenie grup wsparcia oraz grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
 7. prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
 8. zapewnienie przez okres do trzech miesięcy schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostającym pod jej opieką.

Kontakt

Kontakt telefoniczny z Ośrodkiem pod numerem       58 691 19 36

telefon komórkowy: 511 050 745 (w dni powszednie od 19.00 do 7.00 oraz soboty, niedziele i święta)

Adres e-mail: sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl
Strona internetowa: www.sow.powiat-gdanski.pl

W Ośrodku prowadzone są zajęcia:

 • "Szkoły dla Rodziców" przeznaczone dla osób z rodzin, w których występuje przemoc domowa,
 • grupy wsparcia dla kobiet,
 • dla młodzieży gimnazjalnej,
 • warsztaty edukacyjne w zakresie problematyki przemocy w rodzinie dla nauczycieli, pracowników socjalnych i przedstawicieli innych zawodów.

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona