Archiwalna Strona Druki obowiązujące w 2022 roku - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Druki obowiązujące w 2022 roku

DODANO: 2021-12-23 07:33:14

Druki do pobrania na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Wniosek  o dofinansowanie do uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym  WORD  PDF

- zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
Wniosek o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego       WORD   PDF

- zakupu przedmiotów ortopedycznych lub środków pomocniczych
Wniosek o dofinansowanie do zaopatrzenia  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze    WORD   PDF

- likwidacji barier architektonicznych
Wniosek o przyznanie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych  WORD    PDF

- likwidacji barier technicznych
Wniosek o przyznanie dofinansowania likwidacji barier technicznych   WORD   PDF

- likwidacji barier w komunikowaniu się
Wniosek o przyznanie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się  WORD   PDF

- sportu, kultury, rekreacji i turystyki organizowanej przez organizacje pozarządowe
Wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki WORD PDF

- dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
Wniosek o dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika WORD PDF

 

 

 

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona