Archiwalna Strona Punkt konsultacyjny - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Punkt konsultacyjny

DODANO: 2018-02-28 13:23:46

Przemoc wobec najbliższych jest zachowaniem wyuczonym i ukształtowanym społecznie. Ten, kto nauczył się zachowań przemocowych, może się ich oduczyć, a my potrafimy mu w tym pomóc. Pomoc psychologiczna jest dla osoby stosującej przemoc szansą na wewnętrzną przemianę i odbudowanie związku w oparciu o partnerstwo i wzajemny szacunek. Udział w zajęciach psychoedukacyjnych może przyczynić się do tego, że sprawca przemocy potrafi powiedzieć sobie: Stop!

Gdzie należy się zgłosić:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim działa punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Punkt Konsultayjny przeznaczony jest dla:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno ? edukacyjnych,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły podstawowy cykl terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • osób objętych procedurą Niebieskiej Karty,
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się na konsultacje.

Godziny przyjmowania petentów

Punkt konsultacyjny jest czynny w poniedziałki , w godzinach od 16.00 do 20.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85.

Fakt dobrowolnego zgłoszenia się na konsultacje pozostaje objęty tajemnicą.

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona