Archiwalna Strona Legitymacja osoby niepełnosprawnej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

DODANO: 2019-06-07 11:53:34

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Jak ubiegać się o legitymację osoby niepełnosprawnej

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

  • wniosek o wydanie legitymacji,
  • kopię orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • jedno aktualne zdjęcie.

Do czego uprawnia legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do  ulgowych przejazdów komunikacją miejską, PKP, PKS (ulgi na podstawie odrębnych przepisów).

Druk wniosku do pobrania

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona