Archiwalna Strona Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych Powiatu Gdańskiego - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych Powiatu Gdańskiego

DODANO: 2022-01-07 18:27:46

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

W spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty – uczestnicy rodzice zastępczy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.

Idea grupy wsparcia:

 • idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji i motywacji do działania;
 • korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;
 • w skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Formy działania uczestników grupy wsparcia:

 • dzielenie się osobistymi doświadczeniami,
 • dyskusja,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestii i sytuacji,
 • udzielanie sobie informacji zwrotnych,
 • elementy psychoedukacji.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
 • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

Najbliższe  grupy wsparcia odbędą się   z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego,  w sali szkoleniowej  PCPR w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy prof. Mariana Raciborskiego 2a  , zapraszamy

RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE,  NIEZAWODOWE I ZAWODOWE I PROWADZĄCY RODZINNE DOMY DZIECKA w terminach:

11 stycznia  2022  godz.16.00 - 18.00
  8 lutego            2022  godz.16.00 - 18.00
  8 marca            2022  godz.16.00 - 18.00
  5 kwietnia        2022  godz.16.00 - 18.00
10 maja              2022  godz.16.00 - 18.00
  7 czerwca        2022  godz. 16.00- 18.00
  5 lipca              2022  godz. 16.00 - 18.00
  9 sierpnia        2022  godz. 16.00 - 18.00
  6 września       2022 godz. 16.00 - 18.00
 4 października 2022  godz. 16.00 - 18.00
8 listopada        2022  godz. 16.00 - 18.00
13 grudnia        2022  godz. 16.00 - 18.00

W spotkaniach  dla rodzin zastępczych uczestniczyć będzie Pani Anna Wilk pedagog z wieloletnim doświadczeniem.

Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy.

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona