Archiwalna Strona Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Aktualności

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

DODANO: 18-02-2022

W dniach 21.02.2022r. - 27.02.2022r. w ramach "Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem", Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rusocinie organizuje dyżury specjalistów, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem przemocy mogą skorzystać z bezpłatnej informacji i porady specjalistycznej.  Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 58/6911936 lub 511050745

Dodatkowo w tym czasie w godzinach od 9.00 do 14.00 w siedzibie Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim prokuratorzy będą udzielać bezpłatnych porad prawnych pod numerem telefonu 58 304 00 79

czytaj więcej » Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Informacja dla rodzin zastępczych dotycząca wypłaty dodatku wychowawczego (500+)

DODANO: 01-02-2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim przypomina, że od dnia 1 stycznia 2022 roku organem właściwym do przyjmowania wniosków, prowadzenia postępowań, przyznawania oraz obsługi programu rządowego dotyczącego przyznania świadczenia wychowawczego (500+) jest  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).


Dodatek wychowawczy na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej zostaje zastąpiony przez świadczenie wychowawcze (500+).

Rodziny zastępcze, prowadzący rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek opiekuńczo  - wychowawczych, którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pruszczu Gdańskim  przyznało ww. dodatki będą nadal je otrzymywać zgodnie z wydaną decyzją, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2022 roku. Dotyczy to również sytuacji, w których dotychczasowe decyzje wygasają przed 31 maja 2022 roku. W tym przypadku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Pruszczu Gdańskim przedłuży z urzędu prawo do dodatku wychowawczego kolejną decyzją na okres do 31 maja 2022 roku.

Jeśli dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej po 1 stycznia 2022 roku rodzina zastępcza składa wniosek (o symbolu SW-O) w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (za okres świadczeniowy, który trwa do dnia 31 maja 2022 roku). Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składa do ZUS wniosek o symbolu SW-D.

Od dnia 1 lutego 2022 roku ZUS będzie przyjmował wnioski o świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci umieszczone w pieczy zastępczej na kolejny okres świadczeniowy tj. od dnia 1 czerwca 2022 roku do dnia 31 maja 2023 roku

Zasady przyznania świadczenia wychowawczego:

W celu uzyskania od dnia 1 stycznia 2022 roku prawa do świadczenia wychowawczego (500+) należy złożyć wniosek do ZUS wyłącznie drogą elektroniczną przez PUE ZUS (jak w przypadku 300+).

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie wydane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, które potwierdza umieszczenie dziecka w pieczy, wraz z datą umieszczenia.

Osobie składającej wniosek  i załączniki do wniosku, która nie posiada profilu informacyjnego na platformie PUE ZUS, profil ten zakłada Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie nie przysługuje, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji, która zapewnia nieodpłatne pełne utrzymanie: w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca faktycznego umieszczenia dziecka pieczy zastępczej do dnia 31 maja roku następnego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do 31 maja roku następnego.

Zgodnie z informacją ZUS w sprawie świadczenia wychowawczego można otrzymać pomoc:

    w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres:cot@zus.pl,

    we wszystkich placówkach ZUS,

    podczas e-wizyty w ZUS.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230

podstawa prawna:

 Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 poz. 1981). 2. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 poz. 2407 ze zm.)

Pobierz instrukcję dotycząca składania wniosków o świadczenie wychowawcze w ZUS (500+)

czytaj więcej » Informacja dla rodzin zastępczych dotycząca wypłaty dodatku wychowawczego (500+)

zapraszamy do udziału w grupach wsparcia dla rodzin zastępczych

DODANO: 07-01-2022

Z nowym rokiem rozpoczynamy kolejny cykl spotkań w formie grup spotkań dla osób prowadzących rodziny zastępcze lub rodzinne domy dziecka.
Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze. Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty – uczestnicy rodzice zastępczy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.

Idea grupy wsparcia:

  • idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji i motywacji do działania;
  • korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;
  • w skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Formy działania uczestników grupy wsparcia:

czytaj więcej » zapraszamy do udziału w grupach wsparcia dla rodzin zastępczych

7 stycznia 2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będą nieczynne.

DODANO: 05-01-2022

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  z dnia 8 grudnia 2021 r. dzień 07.01.2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności , w zamian za święto przypadające w dniu 1 stycznia 2022  ( sobota), tj. w dniu wolnym od pracy

czytaj więcej » 7 stycznia 2022 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności będą nieczynne.

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona