Archiwalna Strona Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

DODANO: 2021-11-11 20:44:21

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
Składanie wniosków  w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,
Druk wniosku o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki pdf.

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!

Archiwalna Strona