Aktualności

System Obsługi Wsparcia

DODANO: 02-01-2020

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. uruchomiono nabory wniosków  z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych :

  • dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • dofinansowanie w ramach programu „ Aktywny Samorząd”

również  w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) wniosków na następujące zadania
 

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON  można złożyć w wersji  papierowej lub elektronicznej poprzez SOW https://sow.pfron.org.pl/

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą systemu SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Film informacyjny - SOW i ePUAP jak to zrobić?

 https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY

 

Dla osób chcących złożyć wnioski w siedzibie PCPR w formie tradycyjnej (papierowej), dostępne są w zakładce - do pobrania lub w zakładce Niepełnosprawność.

 

czytaj więcej » System Obsługi Wsparcia

Nowa oferta "Edukacyjnej Wyspy Małego Króla"

DODANO: 25-11-2019

“Edukacyjna Wyspa Małego Króla “ – niepubliczna placówka w Pruszczu Gdańskim przy ul. Cicha 13/1 oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Mały Krok  uruchomiła,  kampanię dla rodziców dzieci niepełnosprawny, która obejmuje:
bezpłatną pomoc, pomoc psychologiczną, pomoc prawnika, możliwość darmowej terapii w trudnej sytuacji materialnej oraz wskazanie instytucji które też pomogą , W ramach programu opiekunowie mogą skorzystać z bezpłatnych  szkoleń. 

 

Więcej szczegółów :
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1117862545083367&substory_index=0&id=709249639277995

czytaj więcej » Nowa oferta "Edukacyjnej Wyspy Małego Króla"

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

DODANO: 20-11-2019

 

 

   

  

      Z okazji święta wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, pragnę złożyć wszystkim jednostkom, służbom i pracownikom zaangażowanym w proces szeroko rozumianej pomocy społecznej życzenia wytrwałości  i satysfakcji z pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
          Zawód pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, terapeuty zajęciowego czy innego specjalisty pracy socjalnej, to nie tylko zdobyty dyplom i fachowa wiedza, ale także niezwykła empatia, tak ważna w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest  otwartość na drugiego człowieka,  umiejętność motywowania do zmagania się z trudnościami
i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia. Misja, która  jest pełna  wyzwań i trudnych sytuacji, ale także radości
i budzącej się nadziei na lepsze jutro.
             Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją abym mogła złożyć życzenia i serdecznie podziękować za wykonywaną pracę nie tylko pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ale też wszystkim, którzy na co dzień z nami współpracują, i bez których nasza praca nie przynosiłaby oczekiwanych efektów,  szczególnie pracownikom z Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bielkówku i Straszynie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Rusocinie.
Bardzo dziękuję za wysiłek i trud wkładany w niesienie pomocy
i wszelkie działania mające na celu poprawę ludzkiego losu. Życzę, by wykonywana praca cieszyła się powszechnym szacunkiem  oraz przynosiła efekty, dawała zadowolenie i poczucie dobrze spełnionej misji. Niech obok satysfakcji z działalności zawodowej, nigdy nie zabrakło czasu na realizację życiowych pasji i spełniania marzeń,
a także na chwil spędzanych w gronie najbliższych.

                                                                 Beata Kowalczyk
                                                                     Dyrektor
                                             Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                          w Pruszczu Gdańskim

czytaj więcej » 21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2020

DODANO: 14-11-2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,  zaprasza osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku, do skorzystania z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji wydarzeń z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

W celu ubiegania się o dofinansowanie prosimy o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2019 roku.
Szczegółowe informacje można  uzyskać pod nr telefonu 58 7732085/86 wew. 216 u Pani Lidii Czecholińskiej .

czytaj więcej » Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2020

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!