Aktualności

Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

DODANO: 30-07-2021

Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji  zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „ Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r. z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące”.

         Działając na podstawie na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm), art. 93 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020r. poz.821 ze zm.), w związku z art. 11, art. 13 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 ze zm.), Zarząd Po1iatu Gdańskiego Uchwałą Nr 433/2021 z dnia  27 lipca 2021 r. po rozpatrzeniu złożonych ofert w konkursie na realizację w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r.  z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące”., zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego  dokonał wyboru oferty  Fundacji  „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku.

Na realizację zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu przyznano środki publiczne, w formie dotacji, w wysokości:

w roku 2021 – 212.800,00 zł
w roku 2022 – 655.200,00 zł
od I - VIII 2023 – 448.000,00 zł
w sytuacji przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące:
od IX – XII 2023 – 224.000,00 zł
w roku 2024 – 688.800,00 zł
w roku 2025 – 470.400,00 zł.

Uchwała nr 433/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 lipca 2021r.

czytaj więcej » Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Projekt - Inspiratorium Aktywności Zawodowej

DODANO: 23-07-2021

Fundacja Aktywności Zawodowej zaprasza do udziału w projekcie Inspiratorium Aktywności Zawodowej mającego na celu wsparcie aktywizacji zawodowej Osób z Niepełnosprawnościami zamieszkujących na terenie naszego województwa. Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Konkursu 1/2020 pn. „POKONAMY BARIERY”.
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, które pozostają bez zatrudnienia. Uczestnicy mają możliwość skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradcy zawodowego, psychologa i prawnika. Ponadto mogą wziąć udział w różnorodnych szkoleniach  i kursach oraz płatnych, trzymiesięcznych stażach.
Projekt kierowany jest do osób które:

 • mają orzeczenie o niepełnosprawności,
 • mieszkają w województwie pomorskim
 • pozostają bez zatrudnienia,
 • są w wieku produkcyjnym,
 • nie są uczestnikami WTZ, ZAZ, ŚDS,
 • nie posiadają uprawnień emerytalnych,
 • osób pozostających bez zatrudnienia,
 • nie są uczestnikami innych projektów aktywizacyjnych finansowanych z PFRON.

W ramach projektu beneficjenci mają zapewnione:

 • profesjonalne doradztwo zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe,
 • 3-miesięczne staże zawodowe,
 • wsparcie psychologiczne,
 • konsultacje prawne,
 • spotkania z biznesem,
 • pośrednictwo pracy.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu:
Informacje o projekcie
Plakat informacyjny

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości informacji udziela:

Dominika Cirocka tel.: 507 202 270
Fundacja Aktywności Zawodowej
al. Grunwaldzka 103 lok. 4.01.d
80-244 Gdańsk
www.faz.org.pl
tel: 736 858 551

czytaj więcej » Projekt - Inspiratorium Aktywności Zawodowej

„Taniec w pudełku”

DODANO: 16-07-2021


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie zaprasza dorosłych   wraz z dziećmi na warsztat ruchowy  „Taniec w pudełku”. Przygotowany i poprowadzony przez Aurorę Lubos - tancerkę i choreografkę. 

Taniec może połączyć w ludziach to co najpiękniejsze- ich różnorodność, indywidualność, poprzez pozytywne i kreatywne wspólne działanie.

Warsztat odbędzie się w poniedziałek 19 lipca o godz. 16.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim przy ul. Raciborskiego 2 a .   Szczegóły i zapisy pod nr tel. 511-050-745

Poniżej przedstawiamy zaproszenie od autorki warsztatu: „ Chciałabym zaprosić Państwa na warsztat ruchowy, w którym wspólnie zagramy w  „Taniec w pudełku”.  Co to jest „Taniec w pudełku”?  To 50 ilustracji - kart, które są instrukcjami pomagającymi w tworzeniu własnego tańca. Karty w sposób prosty przedstawiają postaci wykonujące różne elementy ruchowe, niektóre karty pobudzają wyobraźnię, a inne podpowiadają w jakim kierunku lub w jaki sposób się poruszać.
       Na ilustracjach znajdują się wizerunki tańczących osób z niepełnosprawnościami, i pełnosprawnych w różnym wieku, czasami zwierzęta, rośliny lub przedmioty, oraz  instrukcje opisowe, w przyszłości również w Afabecie Braila.
       Gra ma integrować ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk, ma łączyć w ludziach to co najpiękniejsze- ich różnorodność, indywidualność, poprzez pozytywne i kreatywne wspólne działanie.
       Chciałabym, aby gra trafiła za darmo do Ośrodków Terapii Zajęciowej, szpitali dziecięcych,  Domów Seniora, Ośrodków Pomocy, wszędzie tam gdzie byłaby sposobem na integrację, dobrą zabawę, wspólne spędzanie czasu ,a może też oderwanie od rzeczywistości.
      Podczas warsztatów pomożecie mi Państwo ją przetestować i udoskonalić, tym samym przyczynicie się do stworzenia czegoś dobrego na rzecz innych ludzi. „  
                                          Aurora Lubos (autorka gry, tancerka i choreografka)

czytaj więcej » „Taniec w pudełku”

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego

DODANO: 25-06-2021

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 24 czerwca 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków , z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące .

Niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu: rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych środków, warunki ich przyznawania, terminy składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gdańskiego o otwartym konkursie ofert

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego

Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

DODANO: 17-06-2021

   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, iż w prowadzonym na terenie Powiatu Gdańskiego  Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie  są dwa wolne miejsca dla pań niepełnosprawnych intelektualnie oraz trzy wolne miejsca dla pań przewlekle psychicznie chore.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą domu https://www.dps.powiat-gdanski.pl/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
z Panią Sylwią Ucińską , nr tel. 58 773 20 85/86 wew.110

czytaj więcej » Wolne miejsca w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!