Aktualności

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego

DODANO: 11-05-2017

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 10 maja 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, na realizację w okresie od 1.09.2017 do dnia 31.08.2021 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego

Niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu: rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych środków, warunki ich przyznawania, terminy składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Uchwała nr 399/2017 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 10 maja 2017

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gdańskiego o otwartym konkursie ofert

Załączniki do ogłoszenia - wzór umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego

 

 

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

DODANO: 29-03-2017

 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w 2008 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten rozpoczyna w wielu krajach świata, w tym w Polsce, Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem.
„Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe: dla nich sól może być kwaśna, śnieg parzyć, a delikatne głaskanie powodować silny ból. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na zrozumienie” - podkreślają eksperci  z Fundacji Synapsis w Warszawie.
Więcej informacji na temat autyzmu mozna uzyskać m.innymi :
http://www.autyzmasd.pl/
http://synapsis.org.pl/
W Powiecie Gdańskim obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, już po raz drugi, są organizowane przez członków Stowarzyszenia Nasz Autyzm.  Happening "Autyzm oszukuje zmysły" rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2017 o godzinie 10:00 przed budynkiem Starostwa Powiatowego, główne atrakcje będa odbywały się na placu przy Alei Waląga - przy Restauracji Kameleon.
W programie imprezy ...

czytaj więcej » Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu gdańskiego

DODANO: 06-03-2017

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  zaprasza,  wszystkie rodziny zastępcze na spotkania grupy wsparcia, które odbywają się w sali konferencyjnej w siedzibie PCPR w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Wojska Polskiego 16.
W spotkaniach  dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog Jolanta  Szuszkowska –Olechnowicz.

Terminy  najbliższego spotkania 3 kwietnia 2017 roku od godziny 9.300 do 11.30 

Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy.

czytaj więcej » Terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu gdańskiego

Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

DODANO: 01-03-2017

 W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.
Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU:

czytaj więcej » Realizacja pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie pomorskim

DODANO: 22-02-2017

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych  Przestępstwem 
w województwie pomorskim przy Elbląskim Centrum Mediacji
i Aktywizacji prowadzi działania skierowane do osób pokrzywdzonych przestępstwami, które nie są w stanie same przebrnąć przez procedury sądowe, a także potrzebują wsparcia psychologicznego, aby powrócić do pełni życia osobistego, zawodowego i społecznego. W ramach projektu prowadzone są następujące zadania:
-bezpłatna pomoc prawna;
-bezpłatna pomoc psychologiczna;
-pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielenia schronienia;
-finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
-pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
-finansowanie szkoleń i kursów, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób uprawnionych;
- finansowania kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego (kolonie, obozy);
-mediacje;
-finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw wymienionych w punktach powyższych.

Z pomocy mogą korzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem  np. w wyniku nie alimentacji, przemocy w rodzinie, uszkodzenia ciała, bójki lub pobicia, wypadku komunikacyjnego, gróźb karalnych, gwałtu/wykorzystania seksualnego, kradzieży, rozboju, oszustwa, uszkodzenia mienia i innych) oraz członkowie rodziny osoby pokrzywdzonej.

Filia OPdOPP w Gdańsku – ul. Polanki 76A; 80-306 Gdańsk;
email: pomoc.pokrzywdzonym1@gmail.com

Godziny otwarcia ośrodka :
poniedziałek     8.00  – 20.00
wtorek            11.00 – 20.00
środa                8.00 – 17.00
czwartek           8.00 – 15.00
piątek               8.00 -  15.00
sobota            12.00 – 15.00

Przed wizytą prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spotkanie ze specjalistą, tel. 795-055- 945

czytaj więcej » Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie pomorskim

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!