Aktualności

POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

DODANO: 30-10-2020

W związku z rozwojem pandemii koronawirusa, na prośbę Ministra Rodziny i Polityki Społecznej poszukujemy wolontariuszy, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w celu zachowania ciągłości opieki nad mieszkańcami.
Chętnych zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail:  wzk@powiat-gdanski.pl

czytaj więcej » POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY

Dodatkowy nabór wniosków w SOW w ramach Modułu II

DODANO: 29-10-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że w terminie:
30-31 października 2020r. odbędzie się dodatkowy nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia SOW na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021 w ramach Modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Warunkiem złożenia wniosku w dodatkowym naborze jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu wraz z uzasadnieniem.

Wnioski  dotyczące dodatkowego naboru będą przyjmowane drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia  - SOW oraz w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a dla wnioskodawców zamieszkałych na terenie Powiatu Gdańskiego.

Terminy przyjmowania wniosków w dodatkowym naborze:

30 - 31 październik 2020    (nabór wniosków na semestr zimowy roku akademickiego 2020/2021)

Więcej informacji na temat realizowanego programu można uzyskać na stronie internetowej: www.pfron.ogr.pl  oraz https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-uzyskania-wyksztalcenia-na-poziomie-wyzszym lub pod numerem telefonu do Realizatora programu – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim – (58) 773- 20 -85 /86 wew. 216

 

czytaj więcej » Dodatkowy nabór wniosków w SOW w ramach Modułu II

CZASOWE OGRANICZENIE W WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ - TURNUSY REHABILITACYJNE

DODANO: 26-10-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim w związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  informuje o czasowym ograniczeniu w wykonywaniu działalności leczniczej m.in. turnusów rehabilitacyjnych - od dnia 24 października 2020r. do odwołania, 

Zgodnie z „ § 7b. Do odwołania ustanawia się czasowe ograniczenie wykonywania działalności leczniczej polegające na zaprzestaniu: […]
2) udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji leczniczej, w tym rehabilitacji w ramach:
a) turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875);[…]”

Jeżeli mają Państwo  zarezerwowany termin turnusu rehabilitacyjnego, który ma rozpocząć się po dniu 24 października 2020 r. skontaktujcie się ze swoim organizatorem turnusu rehabilitacyjnego celem ustalenia innego, późniejszego terminu, o czym poinformujcie tut. PCPR w Pruszczu Gdańskim.

Jednocześnie tut. Centrum przypomina iż przyznane dofinansowanie należy wykorzystać do końca 2020r. ( wyjazd na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny może rozpocząć się najpóźniej 31 grudnia 2020 a zakończyć w roku 2021).  Przyznane dofinansowanie nie przechodzi na rok następny.

Pacjenci, którzy rozpoczęli turnus rehabilitacyjny  przed dniem 24 października 2020 r., kontynuują rehabilitację zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58)773-20-85/86 wew. 216 – dział PFRON.

czytaj więcej » CZASOWE OGRANICZENIE W WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ - TURNUSY REHABILITACYJNE

BEZPIECZNY SENIOR

DODANO: 24-10-2020

Seniorze, zapraszamy do przeczytania listu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Marleny Maląg: czytaj

czytaj więcej » BEZPIECZNY SENIOR

Projekt PFRON "POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY"

DODANO: 16-10-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim informuje, że istnieje możliwość wzięcia udziału w projekcie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”. (POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY)

Projekt jest skierowany do osób, które z powodu choroby lub wypadku straciły możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu i wymagają przekwalifikowania, a także do osób, które nigdy nie pracowały, a chcą zdobyć zawód i podjąć pracę dostosowaną do ich możliwości zdrowotnych. Trzymodułowa rehabilitacja kompleksowa (moduł zawodowy, moduł medyczny, moduł psychospołeczny) odbywa się w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej w Wągrowcu. Długość pobytu w Ośrodku jest uzależniona od czasu trwania kursu zawodowego jaki uczestnik wybierze wraz z doradcą zawodowym (ok. 6 miesięcy). Projekt dla uczestników jest bezpłatny.  

Rekrutacja odbywa się poprzez PFRON – należy zadzwonić na numer 22 50 55 600 lub napisać ork@pfron.org.pl lub awejman@pfron.org.pl

Po kontakcie PFRON wysyła formularze, które należy wypełnić i odesłać do PFRON, następnie ustalany jest termin komisji kwalifikacyjnej (lekarz i psycholog). Po pozytywnym orzeczeniu zapraszamy uczestników do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej.

1. Ulotka informacyjna o projekcie;

2. Formularz zgłoszeniowy

 
 
czytaj więcej » Projekt PFRON "POWRÓT DO ZDROWIA, POWRÓT DO PRACY"

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!