Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Wynik otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej na terenie Powiatu Gdańskiego

Ogłoszenie wyników przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od dnia 1.09.2024r. do dnia 31.08.2026r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie od dnia 1.09.2024r. do dnia 31.08.2026r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące ogłoszonego na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2024 poz. 107), art. 93 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 poz.117), w związku z art. 11, art. 13 – 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023,
poz. 571), do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert, który upływał dnia 24 czerwca 2024 roku do godziny 9.00 wpłynął jeden wniosek, który zawierał ofertę kompleksowej realizacji zadania.

Na podstawie protokołu z posiedzenia komisji konkursowej powołanej do oceny złożonych ofert na realizacje zadania, Zarząd Powiatu Gdańskiego zlecił realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu  pieczy zastępczej – prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków  z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące w okresie od dnia 1.09.2024r. do dnia 31.08.2026r. Fundacji „Rodzinny Gdańsk” z siedzibą w Gdańsku.

UCHWAŁA  Nr  34 /2024   ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO   z dnia 27 czerwca 2024 roku  w sprawie wyboru oferty na realizację w okresie od dnia 1.09.2024r. do dnia 31.08.2026r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące