Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Instytucjonalna piecza zastępcza

Zgodnie z art. 180 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych powiatu należy zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Zadanie to w wyniku ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Gdańskiego konkursów na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej realizowane jest przez:

Fundację „Rodzinny Gdańsk” ul. Pusta 5 80-735 Gdańsk, w ramach której funkcjonuje:

 • Dom dla Dzieci w Bielkówku”, placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego (14 miejsc)
  83-50 Bielkówko,ul. Wyżynna 18
  tel. 730 703 994
  e-mail: domwbielkowku@rodzinnygdansk.pl
 • „Dom dla Dzieci w Straszynie”, placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego (14 miejsc)
  83-010, Straszyn,ul. Tęczowa 38
  Tel.: 575 743 700
  e-mail: domwstraszynie@rodzinnygdansk.pl  

Fundacja Pomorski Instytut Edukacji z siedzibą w Gdańsku, ul. Zakosy 20 , w ramach której funkcjonuje:

 • "Przyjazny Zakątek " , placówka opiekuńczo wychowawcza typu socjalizacyjno  interwencyjnego ( 14 miejsc)
  83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wyspiańskiego 44
  tel. 796 578 944.
  e-mail: przyjaznyzakatek@pie.org.pl

 

 Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2024 r.