Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Punkt Konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Przemoc wobec najbliższych jest zachowaniem wyuczonym i ukształtowanym społecznie. Ten, kto nauczył się zachowań przemocowych, może się ich oduczyć, a my potrafimy mu w tym pomóc.

Pomoc psychologiczna jest dla osoby stosującej przemoc szansą na wewnętrzną przemianę i odbudowanie związku w oparciu o partnerstwo i wzajemny szacunek. Udział w zajęciach psychoedukacyjnych może przyczynić się do tego, że sprawca przemocy potrafi powiedzieć sobie: Stop!

Gdzie należy się zgłosić:

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim działa punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Punkt Konsultayjny przeznaczony jest dla:

  • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno ? edukacyjnych,
  • osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły podstawowy cykl terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,
  • osób objętych procedurą Niebieskiej Karty,
  • osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się na konsultacje.

Godziny przyjmowania petentów

Punkt konsultacyjny jest czynny w poniedziałki, w godzinach od 16.00 do 20.00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85.

Fakt dobrowolnego zgłoszenia się na konsultacje pozostaje objęty tajemnicą.