Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Informacje o PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
83-000 Pruszcz Gdański,
prof. Mariana Raciborskiego 2a
telefon/fax 58 773 20 85, 58 773 20 86

Godziny urzędowania

 • poniedziałek  7.30 - 16.30
 • wtorek            7.00 - 15.00
 • środa              7.00 - 15.00
 • czwartek        7.00 - 15.00      dzień pracy wewnętrznej
 • piątek             7.00 - 14.00

Informacja dla osób z trudnościami w komunikowaniu się

Osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się:

 • za pomocą e-mail: pcpr@powiat-gdanski.pl
 • za pomocą fax-u: 58 773 20 86
 • przy udziale tłumacza migowego po wcześniejszym umówieniu się (do 7 dni) na wizytę

Zespół Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

Beata Kowalczyk - dyrektor
e-mail: dyrektor@pcpr.powiat-gdanski.pl

Marek Hojczyk - zastępca dyrektora

e-mail: m.hojczyk@pcpr.powiat-gdanski.pl

Dział administracyjno - księgowy

Zespół ds. administracyjno organizacyjnych

Wanda Binkowska - inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych
(sekretariat)
tel. 58 773 20 85/86
e-mail: pcpr@powiat-gdanski.pl

zespół ds. finansowych

tel. 58 7732104

Dział pieczy zastępczej

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej  
tel. 58 7732085 wew.116

 Zespół ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej

 • Monika Pokrzywa - pracownik socjalny
  tel. 58 773 20 85 wew.110
  e-mail: usamodzielnienia@pcpr.powiat-gdanski.pl

Zespół ds. realizacji zadań pomocy społecznej

 • Sylwia Szymczyk - pracownik socjalny
  tel. 58 773 20 85 wew.110
  e-mail: s.szymczyk@pcpr.powiat-gdanski.pl

Zespół ds. świadczeń, odpłatności i windykacji

Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych
tel. 58 773 20 85/96 wew.216 kom. 534 440 566

 • Lidia Drewka - referent ds. rehabilitacji społecznej 
  (dofinansowanie do barier architektonicznych, technicznych, komunikacyjnych,  współpraca z WTZ, obsługa programu "Wyrównywania różnic między regionami")
  e-mail: l.drewka@pcpr.powiat-gdanski.pl
 • Lidia Czecholińska - st. referent ds rehabilitacji społecznej
  (dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, dofinansowanie do sportu,kultury,rekreacji, turystyki, program "Aktywny Samorząd - moduł lI")
  e-mail: l.czecholinska@pcpr.powiat-gdanski.pl
 • Emilia Wnuczko - st.referent
  (dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze program "Aktywny Samorząd - moduł I") e-mail: e.wnuczko@pcpr.powiat-gdanski.pl

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 58 770 37 50  e-mail: orzecznictwo@pcpr.powiat-gdanski.pl

 • Krzysztof Lisowski - kierownik zespołu
 • Joanna Gralka - sekretarz zespołu
  e-mail:j.gralka@pcpr.powiat-gdanski.pl

Dział poradnictwa specjalistycznego

Doradztwo specjalistyczne i punkt interwencji kryzysowej
 - psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień
tel. 58 773 20 85/86 wew.214

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
83-031 Rusocin, ul. Macieja Rataja 10
tel. 58 691 19 36 , kom. 511 050 745 

e-mail: sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl 
strona internetowa:  www.sow.powiat-gdanski.pl 

 •  Agnieszka Figurewicz -  kierownik ośrodka
 •  Izabela Król -  st. pracownik socjalny
 •  Anna Roszak-Galińska - st. pracownik socjalny