Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności

Druki obowiązujące w 2024 roku.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy osób powyżej16 roku życia)

Orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy osób poniżej 16 roku życia)

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej

Klauzula informacyjna dla klientów  Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pruszczu Gdańskim

Wnioski  o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia można składać: bezpośrednio w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, wydającym decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia