Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Program Osłonowy "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" Edycja 2021r

Logotypy projektu

Powiat Gdański otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2021r. na realizację projektu „Dostosowanie istniejącej infrastruktury Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  do potrzeb osób zagrożonych przemocą w rodzinie„. Wysokość dofinansowania wynosi  95.000,00 zł, a całkowita wartość projektu 125.000,00zł.

Projekt przygotowany przez pracowników PCPR w Pruszczu Gdańskim został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej otrzymując dotację celową na realizację zadań wynikających z treści projektu. Projekt  zgodny z priorytetem III Programu Osłonowego „Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie”.

Jego realizacja pozwoli na podniesienie jakości usług świadczonych przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie, zwiększy również dostępność oferowanych usług, szczególnie w okresie pandemii.

Dzięki realizacji projektu zostanie dostosowana baza lokalowa Ośrodka do możliwości bezpiecznego pobytu całodobowego osób dotkniętych przemocą w  rodzinie, szczególnie w czasie pandemii i konieczności izolacji lub stosowania kwarantanny. 

Informacje na temat realizowanego projektu udzielane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a

tel/fax: 58 773 20 85/86
e-mail: pcpr@powiat-gdanski.pl