Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wystawia legitymację osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego, prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Jak ubiegać się o legitymację osoby niepełnosprawnej

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

  • wniosek o wydanie legitymacji,
  • kopię orzeczenia  o stopniu niepełnosprawności lub o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
  • jedno aktualne zdjęcie.

Do czego uprawnia legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacja osoby niepełnosprawnej uprawnia do  ulgowych przejazdów komunikacją miejską, PKP, PKS (ulgi na podstawie odrębnych przepisów).

Druk wniosku do pobrania (PDF, 156 KB)