Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Kampania „Biała Wstążka”

W dniach od 25.11.2023r. do 10.12.2023 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim włącza się w ogólnoświatową kampanię „Biała wstążka”, która ma na celu na celu zwrócenie uwagi na problem przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz przeciwdziałania jej i zatrzymania.

Kampania rozpoczyna się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym zamordowanie w 1960r. sióstr Mirabal, działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „Białej Wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest też okazją do informowania o możliwościach i różnorodnych formach  pomocy z jakich mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy. Skuteczne zwalczanie przemocy wobec kobiet wymaga udziału nie tylko przeciwdziałających jej instytucji i organizacji, ale także zaangażowania każdego z nas.

Na terenie Powiatu Gdańskiego działa Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Rusocinie udzielający wsparcia  w zakresie: 
  - rozpoznania sytuacji osoby doznającej przemocy,
  - opracowania planu pomocy,
  - poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, socjalnego i prawnego,
  - prowadzenia terapii indywidualnej,
  - prowadzenia grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy
    w rodzinie,
  - udzielania konsultacji wychowawczych,
  - ochrony ofiar przemocy przed osobą stosującą przemoc,
  - zapewnienia czasowego schronienia dla ofiar przemocy w rodzinie.

Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.sow.powiat-gdanski.pl

Dodatkowo dla osób, które chciałyby zmienić swoje przemocowe zachowanie może skorzystać  z działającego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  punktu konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.  Szczegóły : https://pcpr.powiat-gdanski.pl/strona/punkt-konsultacyjny-dla-osob-stosujacych-przemoc

Mieszkańców Województwa. Pomorskiego zachęcamy  również do aktywnego udziału w IV Pomorskim Tygodniu Białej Wstążki,  zaproszenie