Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

      30 maja obchodzimy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.
Z tej okazji serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom Zastępczym
oraz tym z Państwa, którzy sprawują opiekę nad dziećmi i młodzieżą
w Rodzinnych Domach Dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
za gotowość przyjęcia do swoich domów i serc dzieci, które potrzebowały opieki
i wsparcia. Doceniamy  trud, poświęcenie, troskę  i wsparcie, którymi każdego
dnia darzą Państwo swoich wychowanków.

Życzymy,  aby pełniona przez Was tak ważna funkcja przysporzyła
wiele radość, a uśmiech i wdzięczność dzieci dawały Państwu siłę
do pełnienia tak ważnej i pięknej roli, jaką jest  opieka rodzicielska.

                                           

                                                     Dyrektor i Pracownicy
                                   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                         w Pruszczu Gdańskim