Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił wypożyczalnię technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość wystąpienia o wypożyczenie potrzebnych im technologii wspomagających czy urządzeń, których nie są w stanie zakupić same ze względu na ich wysoki koszt. Dzięki wypożyczalni osoby z niepełnosprawnością mają możliwość konsultacji z doradcą PFRON, który pomoże w doborze najlepszego rozwiązania, dodatkowo będzie możliwość sprawdzenia, czy konkretna technologia wspomagająca zaspokoi potrzeby osoby zainteresowanej.

Kto może korzystać z usług wypożyczalni:

1. Z usług świadczonych przez wypożyczalnię mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

2. Osoba z niepełnosprawnością może wypożyczyć technologię wspomagającą, jeżeli w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej, jak wnioskowana technologii wspomagającej.

3. Dopuszcza się możliwość wypożyczenia technologii wspomagającej osobie z niepełnosprawnością niespełniającej wymagań określonych powyżej, w przypadkach, gdy:

1) uzyskane dotychczas technologie wspomagające nie spełniają w momencie składania wniosku swoich funkcji, w związku ze zmianą sytuacji tej osoby (pogłębienie problemów wynikających z niepełnosprawności, zmiany rozwojowe, itp.) albo

2) uzyskane dotychczas technologie wspomagające uległy zniszczeniu, zużyciu lub zostały utracone z przyczyn niezależnych od tej osoby.

Wnioskodawca do wniosku o wypożyczenie załącza zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego. Warunkiem wypożyczenia technologii wspomagającej jest zawarcie przez wnioskodawcę z RARS umowy wypożyczenia oraz wpłacenie jednorazowej kaucji zwrotnej w wysokości 2% ceny zakupu danej technologii. Umowa wypożyczenia technologii wspomagającej zawierana jest z wnioskodawcą na jeden rok, albo na okres krótszy wynikający z okresu ważności orzeczenia. Umowa może ulec przedłużeniu na kolejny rok.

Jak złożyć wniosek:

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 W celu złożenia elektronicznego wniosku kliknij w link: https://sow.pfron.org.pl/

W celu uzyskania pomocy przy złożeniu wniosku lub otrzymania szerszych informacji zadzwoń do Centrum Informacyjno-Doradczego dla Osób z Niepełnosprawnością (CIDON).

Pracownicy PFRON  są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Oddziałów, tj. 8.00-16.00.
CIDON przy Oddziale Pomorskim - 58 350 05 45

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/wypozyczalnia-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/informacje-praktyczne/wypozyczalnia-technologii-wspomagajacych-dla-osob-z-niepelnosprawnoscia/

 

Program pn. "Wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością" (docx 32 KB)