Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Unieważnieniu postępowania

dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: Remont oraz modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bielkówku Zamawiający Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, działając na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) informuje o unieważnieniu postępowania

( pobierz  dokument)