Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA NIEZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE

W maju br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim organizuje szkolenie dla kandydatów na niezawodową rodzinę zastępczą.

Wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Powiatu Gdańskiego ( małżeństwa lub osoby niepozostające w związku małżeńskim)  zainteresowane rodzicielstwem zastępczym proszone są o kontakt z  Kierownikiem Działu Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. M. Raciborskiego 2a tel. 58 7732085 wew 112.

Szkolenie trwa 50 godzin + 10 godzin praktyk w Rodzinie Zastępczej Zawodowej lub Rodzinnym Domu Dziecka.

Kto może stworzyć rodzinę zastępczą?  Odpowiedź na stronie https://pcpr.powiat-gdanski.pl/strona/kandydaci-na-rodzine-zastepcza

Zapraszamy.