Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Gdńskiego

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - "prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w okresie od dnia 1.09.2024 do dnia 31.08.2026 r., z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące"

Uchwała Nr 7/2024 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 maja 2024 roku