Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Konsultacje społeczne projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza konsultacje społeczne dla mieszkańców powiatu gdańskiego projektu „Programu rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Gdańskiego na lata 2024-2026”. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców powiatu gdańskiego na temat przygotowywanego Programu.

Termin konsultacji: od 1 do 8 grudnia 2023 r., do godz. 14.00.
Konsultacje będą przeprowadzone w formie składania opinii lub uwag drogą elektroniczną na adres: dyrektor@pcpr.powiat-gdanski.pl  z informacją w temacie wiadomości: "Konsultacje – program rozwoju pieczy zastępczej Powiatu Gdańskiego".
Treść Programu w załączniku