Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Informacje ogólne

Zostań Wolontariuszem

Masz trochę wolnego czasu? 
Jesteś cierpliwy i wyrozumiały?
Chcesz pomagać innym?
Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe?

Czekamy właśnie na Ciebie…

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz art. 76 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim poszukuje kandydatów na wolontariuszy do pomocy dzieciom i młodzieży przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej, a w szczególności:

 • w odrabianiu zadań domowych
 • w nauce czytania i pisania
 • w nauce języków obcych
 • w organizowaniu czasu wolnego
 • w rozwijaniu zainteresowań

Serdecznie zapraszamy osoby pełnoletnie, szczególnie studentów psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, socjologii, filologii polskiej i angielskiej, animacji kultury, innych kierunków studiów, a także seniorów oraz wszystkich chętnych do pomocy w ramach wolontariatu.

Warto być wolontariuszem:

 • Wolontariat to wspaniałe miejsce do „pracy”, nauki oraz szansa nabycia nowych umiejętności i doświadczeń;
 • Możesz uczynić swoje życie barwniejszym, a jednocześnie niewielkim wysiłkiem innym dać coś bardzo potrzebnego i ważnego;
 • Zdobywasz ciekawe doświadczenia zawodowe, którym potem możesz wzbogacić swoje CV
 • Poznajesz nowych ludzi i instytucje;
 • Jeśli jeszcze do końca nie wiesz, co w życiu chciałbyś robić, wolontariat może być drogą do odnalezienia dziedziny, w której chciałbyś potem pracować
 • Wolontariat może być sposobem na odkrycie w sobie takich cech jak: umiejętność działania w zespole, zorganizowanie, pomysłowość, kreatywność, altruizm, empatia

Szczegółowych informacji dla osób zainteresowanych udziela:

Sylwia Ucińska - pracownik socjalny, tel. 58 773 20 85/86 
s.ucinska@pcpr.powiat-gdanski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
83-000 Pruszcz Gdański,
ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a