Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO

Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rusocinie Informujemy, iż w wyniku zakończenia postępowania konkursowego na w/w stanowisko została wybrana osoba: Pani Figurewicz Agnieszka zam. Pruszcz Gdański Uzasadnienie Pani Figurewicz Agnieszka spełnia wymagania niezbędne z ogłoszenia o naborze na stanowisko pracy. Posiada wymagane przygotowanie zawodowe.