Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej łączącej zadania placówki typu socjalizacyjnego i placówki typu interwencyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami typu interwencyjnego, w terminie od dnia 1.12.2023 do dnia 31.08.2025 r., z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące.

Uchwała  Nr 863 /2023 ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO z dnia  21 września 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 1 grudnia 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2025r.  zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej łączącej zadania placówki typu socjalizacyjnego i placówki typu interwencyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami typu interwencyjnego, z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące.