Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2024

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, jak co roku zaprasza osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku, do skorzystania z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji wydarzeń z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

  • prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
  • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania
  • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wysokość dofinansowania wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

W celu ubiegania się o dofinansowanie prosimy  o złożenie wniosku  wraz z wymaganymi załącznikami 
w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2023 roku za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia SOW.

Wniosek w formie elektronicznej należy składać w Systemie  SOW https://sow.pfron.org.pl/ wraz z załącznikami.

Więcej  informacji na temat ww. dofinansowania  można  uzyskać pod nr telefonu 58/ 773-20-85/86 wew. 216 –Zespół ds. rehabilitacji osób niepełnosprawnych.