Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Z okazji święta pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, pragnę złożyć wszystkim jednostkom, służbom i pracownikom zaangażowanym w proces szeroko rozumianej pomocy społecznej życzenia wytrwałości i satysfakcji z pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących...

Zawód pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, terapeuty zajęciowego, czy innego specjalisty pracy socjalnej to nie tylko zdobyty dyplom i fachowa wiedza, ale także empatia, tak ważna w procesie wspierania osób i ich rodzin.

Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia.

Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją, abym mogła złożyć życzenia
i serdecznie podziękować za wykonywana pracę nie tylko pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ale też wszystkim, którzy na co dzień
z nami współpracują i bez których nasza praca nie byłaby „pełna” a w szczególności pracownikom :

  • Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
  • Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie,
  • Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  • Środowiskowych Domów Samopomocy, placówek opiekuńczo – wychowawczych w Bielkówku, Straszynie i Pruszczu Gdańskim,
  • Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim
  • Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie.

Życzę, by wykonywana praca przynosiła efekty, dawała zadowolenie
i poczucie dobrze spełnionej misji, a ponieważ ostatni czas jest okresem ogromnego stresu, wzmożonego wysiłku i zmaganiem się z nowymi wyzwaniami, życzę również dużo zdrowia i czasu dla siebie i swoich bliskich.

21 listopada jest również Dniem Życzliwości i Pozdrowień, więc życzę także Wszystkim ogromnej życzliwości dla siebie i otoczenia.

                                                                      Beata Kowalczyk
                                                                              dyrektor
                                                          Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                                          w Pruszczu Gdańskim