Aktualności

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

DODANO: 30-03-2019

 2 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który został ustanowiony w 2008 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Dzień ten rozpoczyna w wielu krajach świata, w tym w Polsce, Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu, który ma zwrócić uwagę społeczeństwa na problemy i potrzeby osób z autyzmem.
„Autyzm jest tajemniczym zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe: dla nich sól może być kwaśna, śnieg parzyć, a delikatne głaskanie powodować silny ból. I nie jest to ani gorsze, ani lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na zrozumienie” - podkreślają eksperci  z Fundacji Synapsis w Warszawie.
Więcej informacji na temat autyzmu mozna uzyskać m.innymi :
http://www.autyzmasd.pl/ 
http://synapsis.org.pl/
W Powiecie Gdańskim obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, już po raz czwarty jest organizowany przez członków Stowarzyszenia Nasz Autyzm.
https://naszautyzm.wixsite.com/stowarzyszenie

Happening "Autyzm i co dalej?", rozpocznie się w dniu 6 kwietnia 2019 o godzinie 9.45  wspólnym zdjęciem na schodach Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim,  po którym  odbędzie się niebieski przemarsz na Aleję Waląga, gdzie będą odbywały się głowne aktrakcje imprezy.

W imieniu organizatorów - Stowarzyszenia "Nasz Autyzm"  serdecznie zapraszamy .

czytaj więcej » Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Mama na etacie

DODANO: 18-03-2019

Osoby zainteresowane udziałem w programie „Mama na etacie” zapraszamy na spotkanie
z pracownikami Gdańskiego Urzędu Pracy
w dniu 12 kwietnia 2019 o godz. 10.00
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziniew Pruszczu Gdańskim
,
ul. prof. M.Raciborskiego 2a ( sala szkoleniowa).   Informacje o programie

 

czytaj więcej » Mama na etacie

Nabór na wolne stanowisko pedagoga

DODANO: 08-03-2019

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza rekrutację na stanowisko pedagoga w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie.

Kandydat musi spełniać następujące wymagania (niezbędne):

 • ukończone studia II stopnia na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika resocjalizacyjna lub studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko pedagoga

Nabór na wolne stanowisko specjalisty pracy z rodziną

DODANO: 08-03-2019

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim ogłasza rekrutacje na stanowisko SPECJALISTA PRACY Z RODZINĄ w dziale pieczy zastępczej

 1. Kandydat musi spełniać następujące wymagania ( niezbędne):
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie- wyższe o kierunku pedagogika, psychologia lub nauki o rodzinie,
 3. co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, albo udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną;
 4. niekaralność za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe;
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 6. kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 7. kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
czytaj więcej » Nabór na wolne stanowisko specjalisty pracy z rodziną

Termin spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu gdańskiego

DODANO: 19-02-2019

 Po przerwie wakacyjnej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  zaprasza,  wszystkie rodziny zastępcze na  spotkanie grupy wsparcia, które odbywa się  się w sali szkoleniowej  PCPR w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy prof. Mariana Raciborskiego 2a w godzinach od 9.30 do 11.30
najbliższe  terminy spotkań:
- 11 marca 2019r.;
-  8 kwietnia 2019r.

W spotkaniach  dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog Jolanta  Szuszkowska –Olechnowicz.
Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy.

czytaj więcej » Termin spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu gdańskiego

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!