Aktualności

Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujące w roku 2017

DODANO: 27-12-2016

Powiatowe  Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  informuje, że na stronie internetowej w zakładce – niepełnosprawność – rehabilitacja społeczna lub druki do pobrania oraz  w siedzibie PCPR ( pokój nr 3) są dostępne druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujące w roku 2017 z zakresu:

- dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

 - dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży,

- dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży,

- dofinansowania likwidacji barier technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, rehabilitacji dzieci i młodzieży,

- dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

- dofinansowania do zaopatrzenia w  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym w zwiazku z ich indywidualnymi potrzebami

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami  prosimy składać  w PCPR po 1 stycznia 2017, przesłane w terminie wcześniejszym , będą odsyłane z decyzją odmowną.

Szczegółowe informacje  -  http://www.pcpr.powiat-gdanski.pl/strona/menu/14_rehabilitacja_spoleczna

czytaj więcej » Druki wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON obowiązujące w roku 2017

Życzenia świąteczne

DODANO: 25-12-2016

Niech radosne dni Świąt Bożego Narodzenia upłyną w miłości, spokoju i dobrym zdrowiu,
a wszystkie dni Nowego Roku  2017 przepełnione będą szczęściem, wzajemnym szacunkiem oraz zadowoleniem z podjętych życiowych wyzwań.

                                                                   życzy

                                               Beata Kowalczyk
                                dyrektor Powiatowego Centrum
                       Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
                                      wraz z pracownikami

                          Znalezione obrazy dla zapytania ostrokrzew wektor darmowe

czytaj więcej » Życzenia świąteczne

Realizaja projektu „W poszukiwaniu swoich pasji – zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego”

DODANO: 01-12-2016

Z dniem 7 listopada 2016 roku na podstawie  porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim i  Zarządem Powiatu  Gdańskiego  rozpoczęły się zajęcia dla    dzieci  i młodzieży, zgodnie z   projektem  „W poszukiwaniu swoich pasji – zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego” w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań ” Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017” dofinansowywanego  przez Wojewodę Pomorskiego.
Podstawowym założeniem projektu jest wytworzenie nawyku  twórczego sposobu spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Rezygnacja z destruktywnych działań na rzecz twórczej pracy, poszukiwania metod przeciwdziałania agresji i przemocy w społeczności poprzez organizacje wolnego czasu, rozwijanie pasji u dzieci i młodzieży.
Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdański. W ramach projektu młodzi mieszkańcy Powiatu Gdańskiego mogą wybierać zgodnie ze swoimi  zainteresowaniami  zajęcia z trzech modułów :

czytaj więcej » Realizaja projektu „W poszukiwaniu swoich pasji – zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego”

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

DODANO: 21-11-2016

 

 

   

   

     Z okazji święta wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych, pragnę złożyć wszystkim jednostkom, służbom i pracownikom zaangażowanym w proces szeroko rozumianej pomocy społecznej życzenia wytrwałości
i satysfakcji z pracy na rzecz osób najbardziej potrzebujących.
Zawód pracownika socjalnego, asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej, terapeuty zajęciowego czy innego specjalisty pracy socjalnej, to nie tylko zdobyty dyplom i fachowa wiedza, ale także niezwykła empatia, tak ważna w procesie wspierania osób i ich rodzin, które znalazły się w sytuacji trudnej i kryzysowej. Niezwykle ważnym elementem tej profesji jest umiejętność motywowania osób potrzebujących pomocy do zmagania się z trudnościami i problemami, które często wydają się nie do przezwyciężenia.
             Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją abym mogła złożyć życzenia i serdecznie podziękować za wykonywaną pracę nie tylko pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ale też wszystkim, którzy na co dzień z nami współpracują, i bez których nasza praca nie przynosiłaby oczekiwanych efektów, pracownikom z Miejskiego i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Domu Pomocy Społecznej
w Zaskoczynie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bielkówku
i Straszynie, Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie. Bardzo dziękuję za wysiłek i trud wkładany
w niesienie pomocy i wszelkie działania mające na celu poprawę ludzkiego losu. Życzę, by wykonywana praca przynosiła efekty, dawała zadowolenie i poczucie dobrze spełnionej misji.

                                                                 Beata Kowalczyk
                                                                     dyrektor
                                             Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                                          w Pruszczu Gdańskim

czytaj więcej » 21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

DODANO: 18-11-2016

19 listopada już po raz piętnasty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Powstał on z inicjatywy szwajcarskiej Fundacji „Światowy Szczyt Kobiet” (ang. Women’s World Summit Foundation, WWSF). Obecnie ponad 700 organizacji pozarządowych z ponad 100 krajów tworzy międzynarodową koalicję, która inicjuje obchody, organizuje krajowe i lokalne akcje, adresuje postulaty i rekomendacje do rządów swoich krajów. Polską organizacją w koalicji jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (Dawniej Fundacja Dzieci Niczyje).

O skutkach stosowania przemocy wobec dzieci można przeczytać na stronie www.dziecinstwobezprzemocy.pl

czytaj więcej » Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!