Logo PCPR Pruszcz Gdański
PCPR Pruszcz Gdański

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pruszczu Gdańskim

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Spotkania grupy wsparcia stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję - tworzących rodziny zastępcze. Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

W spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty - uczestnicy rodzice zastępczy mogą brać udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie.

Idea grupy wsparcia:

 • idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia (emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji i motywacji do działania;
 • korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;
 • w skład grupy wsparcia mogą wchodzić osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Formy działania uczestników grupy wsparcia:

 • dzielenie się osobistymi doświadczeniami,
 • dyskusja,
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestii i sytuacji,
 • udzielanie sobie informacji zwrotnych,
 • elementy psychoedukacji.

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
 • pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

Najbliższe  grupy wsparcia odbędą się   z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego,  w sali szkoleniowej  PCPR w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy prof. Mariana Raciborskiego 2a  , zapraszamy

RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE,  NIEZAWODOWE I ZAWODOWE I PROWADZĄCY RODZINNE DOMY DZIECKA w terminach:

 • 11 stycznia 2022 godz.16.00 - 18.00
 • 8 lutego 2022 godz.16.00 - 18.00
 • 8 marca 2022 godz.16.00 - 18.00
 • 5 kwietnia 2022 godz.16.00 - 18.00
 • 10 maja 2022 godz.16.00 - 18.00
 • 7 czerwca 2022 godz. 16.00- 18.00
 • 5 lipca 2022 godz. 16.00 - 18.00
 • 9 sierpnia 2022 godz. 16.00 - 18.00
 • 6 września 2022 godz. 16.00 - 18.00
 • 4 października 2022 godz. 16.00 - 18.00
 • 8 listopada 2022 godz. 16.00 - 18.00
 • 13 grudnia 2022 godz. 16.00 - 18.00

W spotkaniach  dla rodzin zastępczych uczestniczyć będzie Pani Anna Wilk pedagog z wieloletnim doświadczeniem.

Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy.