Koniecznie przeczytaj!

DODANO: 2013-01-04 09:45:17

         „Wychowywanie dzieci to w   rzeczywistości  twórcza praca  kształtująca naszych następców”  
Ph. Callaway                     

Każde dziecko ma prawo do szczególnej ochrony i pomocy ze strony osób dorosłych, środowiska rodzinnego, a także do atmosfery miłości i zrozumienia.
W przypadku gdy rodzice nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania dziecko obejmuje się jedną z form pieczy zastępczej.
Z uwagi na brak nowych rodzin zastępczych, najczęściej opuszczone dzieci trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dla dziecka najlepszym miejscem do prawidłowego rozwoju i poczucia bezpieczeństwa jest rodzina dlatego też  jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Gdańskiego  poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Gwarantujemy bezpłatne szkolenie z zakresu opieki nad dzieckiem opuszczonym lub osieroconym oraz kształtowania umiejętności opiekuńczo wychowawczych odbywające się na terenie Pruszcza Gdańskiego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, odpowiemy na każdą wątpliwość. Zapraszamy

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!