Punkt konsultacyjny

DODANO: 2013-01-04 09:43:50

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim działa punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85.

W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim działa punkt konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności dla:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;
 2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły podstawowy cykl terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3. osób objętych procedurą Niebieskiej Karty;
 4. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się na konsultacje.

Udzielana w punkcie terapeutycznym pomoc psychologiczna ma się przyczynić do:

 • powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 • rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 • kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy;
 • uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 • zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 • zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 • uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Fakt dobrowolnego zgłoszenia się na konsultacje pozostaje objęty tajemnicą.

W najbliższym czasie przewidujemy realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w formie zajęć grupowych.

Punkt konsultacyjny czynny jest w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul Wojska Polskiego 16 (wejście od ul. Niepodległości). Obowiązuje rejestracja telefoniczna pod numerem 58 773 20 85.

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!