System Obsługi Wsparcia

DODANO: 2020-01-02 00:00:00

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. uruchomiono nabory wniosków  z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych :

  • dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • dofinansowanie w ramach programu „ Aktywny Samorząd”

również  w formie elektronicznej za pośrednictwem dedykowanej do tego platformy internetowej SOW (System Obsługi Wsparcia) wniosków na następujące zadania
 

Wnioski na dofinansowanie ze środków PFRON  można złożyć w wersji  papierowej lub elektronicznej poprzez SOW https://sow.pfron.org.pl/

Zachęcamy do składania wniosków za pomocą systemu SOW. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Film informacyjny - SOW i ePUAP jak to zrobić?

 https://www.youtube.com/watch?v=OnHWBuFV_bY

 

Dla osób chcących złożyć wnioski w siedzibie PCPR w formie tradycyjnej (papierowej), dostępne są w zakładce - do pobrania lub w zakładce Niepełnosprawność.

 

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!