Nowy projekt PFRON - „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

DODANO: 2019-08-16 13:33:56

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawności informuje, że ruszył nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Celem projektu jest aktywizacja  zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:
- zawodowym - uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia,
- psychospołecznym min. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację,
- medycznym poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtwarzanie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

W projekcie udział mogą wziąć:

-    Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenia lub które doznały uraz uniemożliwiającego powrót do pracy, bezpośrednio po zakończeniu leczenia/rehabilitacji szpitalnej.
-  Osoby, w przypadku których zdiagnozowano schorzenie lub które doznały urazu uniemożliwiającego powrót do pracy, u których leczenie/rehabilitacja szpitalna zostały zakończone i wróciły one do swojego środowiska zamieszkania.
  - Osoby z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabyta w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i przebywają w swoim środowisku zamieszkania u których rodzaj niepełnosprawności rokuje możliwości aktywizacji zawodowej oraz osoby funkcjonujące w placówkach opiekuńczych, u których rodzaj niepełnosprawności rokuje powrót do aktywności zawodowej.

Średni przewidywany czas pobytu osoby zakwalifikowanej do kompleksowej rehabilitacji to 3 miesiące z możliwością jej przedłużenia. Formuła rehabilitacji może obejmować tryb stacjonarny bądź niestacjonarny.

Uczestnik nie ponosi kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Oddziałem Wielkopolskim PFRON, pod numer telefonu: 61 666 46 10; mail: pkrolak@pfron.org.pl

ulotka nr 1

ulotka nr 2

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!