Aktualności

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi

DODANO: 19-05-2021

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 11 maja 2021 roku ogłosił otwarty  konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na powierzenie realizacji w okresie od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.08.2023r. zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków, w tym z 4 miejscami interwencyjnymi, z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące 

Niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu: rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych środków, warunki ich przyznawania, terminy składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gdańskiego o otwartym konkursie ofert

 

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi

TERMINY SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO W ROKU 2021

DODANO: 28-04-2021

Z przyjemnością informujemy, że ponownie po przerwie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim  zaprasza,  wszystkie rodziny zastępcze na  spotkanie grupy wsparcia, które  będą odbywać się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego,  w sali szkoleniowej  PCPR w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy prof. Mariana Raciborskiego 2a w terminach:

RODZINY ZASTĘPCZE NIEZAWODOWE I ZAWODOWE:

06.05.2021 godz. 1730 – 1930
10.06.2021 godz. 1730 – 1930
08.07.2021 godz. 1730 – 1930
05.08.2021 godz. 1730 – 1930
09.09.2021 godz. 1730 – 1930
07.10.2021 godz. 1730 – 1930
04.11.2021 godz. 1730 – 1930
02.12.2021 godz. 1730 – 1930

RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE:

05.05.2021 godz. 1330 – 1530
07.07.2021 godz. 1330 – 1530
08.09.2021 godz. 1330 – 1530
03.11.2021 godz. 1330 – 1530

W spotkaniach  dla rodzin zastępczych uczestniczyć będzie Pani Anna Wilk pedagog z wieloletnim dościadczeniem.
Zachęcamy do uczestnictwa i zapraszamy.

czytaj więcej » TERMINY SPOTKAŃ GRUPY WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE POWIATU GDAŃSKIEGO W ROKU 2021

Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

DODANO: 06-04-2021

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju Zarząd PFRON wznawia realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Moduł jest adresowany do samorządów powiatowych i gminnych, które w związku z sytuacją epidemiczną prowadzą dodatkowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych lub ich otoczenia. Na ten cel w 2021 roku Fundusz zabezpieczył 50 mln zł.

Samorządy mogą otrzymać pomoc finansową na działania własne na rzecz osób niepełnosprawnych w celu łagodzenia skutków epidemii, jak i na działania realizowane przez organizacje pozarządowe.
Wsparcie finansowe proponowanych przez samorządy działań może dotyczyć między innymi:

  • świadczenia pomocy psychologicznej dla osób niepełnosprawnych albo rodziny osoby z niepełnosprawnością;
  • transportu;
  • dostarczania osobom niepełnosprawnym leków, produktów żywnościowych oraz innych artykułów pierwszej potrzeby;
  • organizacji opieki domowej;
  • zakupu środków ochrony (jak płyny do dezynfekcji, przyłbice, odzież ochronna);
  • zakupu do placówek dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby, tj. np. pościeli, ubrań;
  • zakupu sprzętu i wyposażenia podnoszącego poziom bezpieczeństwa sanitarnego w placówkach (np. utworzenie odrębnych stołówek);
  • utrzymania mieszkania chronionego przeznaczonego na „przejściowe” w okresie stanu epidemii dla osób niepełnosprawnych lub rodziny/opiekunów osoby niepełnosprawnej w związku z nałożoną kwarantanną (np. koszty utrzymania lokalu, zakupu środków ochrony, artykułów żywnościowych);
  • zakupu paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych;
  • organizowania aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych.

Nie jest to katalog zamknięty. Fundusz nie określa katalogu dofinansowanych działań. Samorządy mogą samodzielnie wybrać taki rodzaj pomocy, który jest niezbędny na danym terenie i wynika ze specyficznych potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców lub ich otoczenia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu IV udzielana jest samorządom w formie finansowania albo dofinansowania.
Wzory wniosków o przyznanie finansowania albo dofinansowania w Module IV zostały przygotowane odpowiednio do sposobu realizacji zadania. Wnioski mogą być składane przez samorządy w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 listopada 2021 r. Wnioski rozpatrywane są w Oddziałach PFRON właściwych terytorialnie ze względu na siedzibę samorządu.
Oddział Pomorski - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Grunwaldzka 184, 80-266 Gdańsk
tel: 0*58 350 05 00, fax: 0*58 552 28 06
e-mail: gdansk@pfron.org.plhttp://www.pfron.org.pl/

Dokumenty programowe

czytaj więcej » Moduł IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!