Aktualności

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

DODANO: 03-12-2020

Już po raz 28. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.
Święto ustanowione przez ONZ jest ważne i potrzebne, ponieważ przypomina nam o tym, że mimo iż każdy z nas jest inny to wszyscy jesteśmy równi.
Istotnym jest, abyśmy pamiętali o zwykłych ludzkich odruchach - empatii, życzliwości, chęci niesienia pomocy. Nie dzielmy się na "zdrowych" i "chorych", tylko na takich którzy niosą pomoc i tych, którym tą pomoc można bezinteresownie ofiarować.
Właśnie tego najbardziej w dzisiejszym dniu życzymy osobom z niepełnosprawnościami - aby zawsze spotykały na swojej drodze dobrych i życzliwych ludzi.

 
czytaj więcej » Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2021

DODANO: 19-11-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim , jak co roku zaprasza osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed złożeniem wniosku, do skorzystania z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji wydarzeń z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych.

W celu ubiegania się o dofinansowanie prosimy o złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w nieprzekraczalnym terminie 30 listopada 2020 roku.

W związku z panującą pandemią dokumenty prosimy pozostawić w skrzynce umieszczonej przy wejściu do PCPR z prawej strony budynku lub prosimy o wysłanie pocztą tradycyjną.

Skrzynka została umieszczona przy wejściu do PCPR z prawej strony budynku.
Prosimy o pozostawianie korespondencji od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00
W celu lepszej komunikacji prosimy o dołączenie do przekazywanej korespondencji kontaktowego numeru telefonu.
Za pisma pozostawione w innych godzinach lub dniach Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  nie bierze odpowiedzialności.

W przypadku konieczności pozostawienia większej liczby dokumentów, które nie zmieszczą się do skrzynki prosimy o kontakt pod nr 58 / 773 20 85.

czytaj więcej » Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2021

9 listopada -Światowy Dzień Adopcji

DODANO: 06-11-2020

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Adopcji przypadającym 9 listopada 2020 r.Dyrektor wraz z pracownikami Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku zachęcają do wspólnego celebrowania tego wydarzenia.Światowy Dzień Adopcji, którego symbolem jest „uśmiechnięta dłoń”to zgodnie z ideą pomysłodawcy Hanka Fortnera, przede wszystkim ŚWIĘTO RODZIN ADOPCYJNYCH. Jest toteż dzień, który ma na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat adopcji, pokazanie faktów i obalenie mitów jej dotyczących oraz pokazanie innej drogi rodzicielstwa, która jednocześnie pomaga potrzebującym dzieciom.Dłoń jest symbolem pomocy, uśmiech oznacza radość a razem mają symbolizować radość z nowej rodziny.Popularyzacja symbolu ma przyczynić  się do zwiększenia zainteresowania tematem adopcji, a w ślad za tym poszerzenia świadomości na jej temat wśród osób rozważających możliwość przysposobienia dziecka, a przede wszystkim zwiększenia szans na nowy dom dla dzieci pozbawionych odpowiedniego środowiska rodzinnego. Możliwość wspólnego „świętowania” może też znacznie ułatwić rodzicom adopcyjnym realizowanie bardzo ważnego i jednocześnie niełatwego założenia jakim jest jawność adopcji, która ma fundamentalne znaczenie dla jej powodzenia.Jeżeli chcielibyście Państwo przyłączyć się do inicjatywy Ośrodka, prosimy o rozpowszechnianie i umieszczanie symbolicznych zdjęć „uśmiechniętej dłoni” w dowolnie wybranej przez Państwa formie.Zachęcamy również do udostępnienia symbolu Święta za pośrednictwem mediów społecznościowych i zaangażowania swoich znajomych do symbolicznego zaakcentowania idei adopcji w dniu 9 listopada„uśmiechniętą dłonią”. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku https://poa-gdansk.pl/.

czytaj więcej » 9 listopada -Światowy Dzień Adopcji

Punkt interwencji kryzysowej

DODANO: 04-11-2020

Bezpłatną poradę psychologa, w ramach interwencji kryzysowej,  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim można uzyskać ,po uprzednim  telefonicznym 534507745 umówieniu terminu porady -w każdy poniedziałek  i środę w godzinach od 9.00 do 12.00. Porad udziela psycholog -  Marek Hojczyk

czytaj więcej » Punkt interwencji kryzysowej

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023”

DODANO: 03-11-2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, po uzyskaniu zgody Zarządu Powiatu Gdańskiego, poddaje pod konsultacje społeczne projekt „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  na lata 2021 – 2023”

Termin rozpoczęcia konsultacji: 3 listopada 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 16 listopada 2020 r.

Uwagi i opinie sporządzone w formie pisemnej do przedmiotowego projektu można przesłać :

na adres email: pcpr@powiat-gdanski.pl,
na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim
                83-000 Pruszcz Gdański, ul. Prof. M. Raciborskiego 2a

W przypadku przesłania uwag i opinii pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) w sprawie: „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  na lata 2021-2023”.

Do pobrania projekt - „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej  na lata 2021-2023”.

czytaj więcej » Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021 – 2023”

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!