Aktualności

Informator dla Niepełnosprawnych - wydanie 2013 rok.

DODANO: 29-06-2013

Okładka informatora

      Na stronach portalu internetowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest  dostępny Informator dla Niepełnosprawnych - wydanie 2013.Zawiera kompendium wiedzy o rencie z tytułu niezdolności do pracy, rencie socjalnej, orzecznictwie lekarskim ZUS, działaniach ZUS na rzecz osób niepełnosprawnych, uprawnieniach pracowniczych osób niepełnosprawnych oraz przegląd zadań i realizatorów wsparcia ze środków PFRON.
Zapoznaj się z informatorem.

czytaj więcej » Informator dla Niepełnosprawnych - wydanie 2013 rok.

Adopcja drogą do rodzicielstwa

DODANO: 29-06-2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  przygotowało poradnik pt.: „ADOPCJA drogą do rodzicielstwa”. Informator MPiPS przeprowadzi przyszłych rodziców przez cały proces decyzyjny oraz wyjaśni wszystkie kwestie natury formalnej oraz prawnej. Odpowie na podstawowe pytanie o warunki adopcji oraz o to, kto może się o nią ubiegać.
Przeczytaj broszurę.

czytaj więcej » Adopcja drogą do rodzicielstwa

Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo

DODANO: 07-06-2013

Krzywdzenie dziecka ma wiele negatywnych konsekwencji – zaburza jego rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, skutki doświadczanej traumy mogą trwać latami. Mając na uwadze dobro dzieci oraz częste wypadki niereagowania dorosłych na krzywdę najmłodszych Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak  uruchomił  kampanię społeczną, która ma na celu zmianę postaw społecznych wśród osób dorosłych „Reaguj. Masz Prawo".

Celem kampanii jest zmiana biernej postawy dorosłych wobec przejawów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Dobro dziecka zależy także od Ciebie!

Jeśli:

- wciąż słyszysz płacz dziecka za ścianą;

- widzisz dziecko, które często jest posiniaczone;

- znasz dziecko, które jest zaniedbane lub zamknięte w sobie;

- jesteś świadkiem poniżania dziecka przez dorosłych, nie bądź obojętny wobec przemocy!

Przyłącz się do akcji już dziś - REAGUJ! MASZ PRAWO!

czytaj więcej » Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz prawo

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

DODANO: 23-03-2013

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wspólnie opracowały „Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie”.
W Informatorze – poza informacjami dotyczącymi przemocy domowej oraz sposobach walki z nią – znaleźć można także m.in. wzory podstawowych pism, przydatnych osobie dotkniętej przemocą w rodzinie oraz szczegółowe informacje na temat form i rodzajów pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

czytaj więcej » Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Koniecznie przeczytaj!

DODANO: 04-01-2013

         „Wychowywanie dzieci to w   rzeczywistości  twórcza praca  kształtująca naszych następców”  
Ph. Callaway                     

Każde dziecko ma prawo do szczególnej ochrony i pomocy ze strony osób dorosłych, środowiska rodzinnego, a także do atmosfery miłości i zrozumienia.
W przypadku gdy rodzice nie mogą zapewnić dziecku opieki i wychowania dziecko obejmuje się jedną z form pieczy zastępczej.
Z uwagi na brak nowych rodzin zastępczych, najczęściej opuszczone dzieci trafiają do placówek opiekuńczo-wychowawczych. Dla dziecka najlepszym miejscem do prawidłowego rozwoju i poczucia bezpieczeństwa jest rodzina dlatego też  jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Gdańskiego  poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Gwarantujemy bezpłatne szkolenie z zakresu opieki nad dzieckiem opuszczonym lub osieroconym oraz kształtowania umiejętności opiekuńczo wychowawczych odbywające się na terenie Pruszcza Gdańskiego.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt, odpowiemy na każdą wątpliwość. Zapraszamy

czytaj więcej » Koniecznie przeczytaj!

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!