Aktualności

Nowy projekt PFRON - „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

DODANO: 16-08-2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawności informuje, że ruszył nabór do projektu „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

Celem projektu jest aktywizacja  zawodowa i powrót do pracy poprzez wsparcie w trzech modułach:
- zawodowym - uzyskanie nowego zawodu i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia poprzez doradztwo zawodowe i szkolenia,
- psychospołecznym min. poprzez wsparcie psychoemocjonalne oraz psychoedukację,
- medycznym poprzez przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtwarzanie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu.

W projekcie udział mogą wziąć:

czytaj więcej » Nowy projekt PFRON - „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy

Terminy przyjmowania wniosków do programu AKTYWNY SAMORZĄD 2019

DODANO: 01-08-2019

Przypominamy, że do dnia 30 sierpnia 2019 będą przyjmowane wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.  Wyjątek stanowią wnioski dotyczące zadania C 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, którego termin składania wniosku upływa z dniem 30 września 2019.

Z pełną treścią tego dokumentu oraz streszczeniem jego głównych założeń, warunkami dofinansowania
(wysokość, zasady), oraz innymi dokumentami związanymi z realizacją programu, można zapoznać się na witrynie internetowej PFRON pod adresem www.pfon.org.pl

Moduły, obszary i zadania programu, realizowane w 2019r.:

czytaj więcej » Terminy przyjmowania wniosków do programu AKTYWNY SAMORZĄD 2019

Program „Dobry start”

DODANO: 02-07-2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim jako realizator rządowego programu ’’Dobry start’’ informuje, że od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Wnioski należy składać drogą papierową w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, ul. prof. Mariana Raciborskiego 2a w sekretariacie.

Wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Świadczenie dobry start stanowi rządowe wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i przysługuje:

  • rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
  • osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
  • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne [„tzw. zerówka”] w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego).
  • dla studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie dobry start przysługuje w wysokości 300 zł, bez względu na dochód rodziny.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Szczegółowych informacji udzielają pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim pod numerem tel. 55 7732085/86 wew.114,
pok. nr 114

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start dostępny jest w siedzibie tut. jednostki oraz poniżej:

- Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.

- Klauzula informacyjna dla ubiegającego się o świadczenie dobry start

czytaj więcej » Program „Dobry start”

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

DODANO: 28-05-2019

 

"Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsze to korzenie, druga to skrzydła "
- W. Hodding Carter.

30 maja jest obchodzony  Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i z tej okazji składamy wszystkim Rodzinom Zastępczym wyrazy szacunku
i podziękowania, za  ogromny wysiłek i poświęcenie jakie są Państwa  udziałem w codziennej opiece i wychowywaniu   wielu dzieci z Powiatu Gdańskiego. Dzięki Waszej trosce, dzieci odzyskują poczucie bezpieczeństwa i stablilizacji (swoje korzenie), a także zaczynają marzyć
i realizować swoje plany ( dostają skrzydeł).
Życzymy Państwu   wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia i radości, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil beztroskiego dzieciństwa.   
                                                      Beata Kowalczyk
                                                      dyrektor PCPR
                           
                        wraz z pracownikami

 

czytaj więcej » Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Aniołkowe Granie

DODANO: 02-04-2019

Z ogromą przyjemnością dowiedzieliśmy się, że trzy placówki z Powiatu Gdańskiego przystapiły do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego wspierającego ideę rodzicielstwa zastępczego „Aniołkowe Granie” . Niezwykły projekt stworzony przez niesamowite kobiety z pasją, Panią Katarzynę Głowik-Jamróz – dyrektor Przedszkola nr 56 Niezapominajka we Wrocławiu oraz Jolantę Hejdy – dyrektor Przedszkola nr 31 im. J. Porazińskiej we Wrocławiu. Najważniejszym celem projektu jest promowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz integracja przedszkoli, szkół i placówek opiekuńczych. Przez działania edukacyjne, zajęcia, spotkania – uwrażliwia się dzieci na losy rówieśników, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w placówkach o charakterze pieczy zastępczej. W ramach projektu powstały też wspaniałe teledyski, które warto obejrzeć:
- Aniołkowe Granie
- Zimowe Nutki

Włączenie działań edukacyjnych do promocji rodzicielstwa zastępczego jest zwiekszeniem szansy na znalezienie szczęśliwego i bezpiecznego domu dla wszystkich dzieci, które tego potrzebują.

Bardzo się cieszymy, że w Powiecie Gdańskim trzy przedszkolne placówki wyraziły chęć przystąpienia do projektu „Aniołkowe Granie” . Te niezwykłe placówki to :

Niepubliczny Zespół Przedszkolny „Akademia Przedszkolaka – Magiczny Kuferek”  w Kolbudach;

Przedszkole „Nad Rzeczką” w Pruszczu Gdańskim;

Przedszkole im. Jana Brzechwy w Trąbkach Wielkich.

W imieniu pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, rodziców zastępczych i wszystkich dzieci w pieczy zastępczej bardzo dziękujemy naszym nowym przyjacołom za icjatywę. 
Więcej o projekcie          

czytaj więcej » Aniołkowe Granie

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!