Aktualności

Wsparcie na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanym z COVID-19.

DODANO: 22-03-2020

Informujemy, że Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno Prawne Interios z siedzibą w Gdańsku świadczy  kompleksowe wsparcia na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanym z COVID-19.

Dyżury specjalistów, praca zdalna- kliknij tutaj.

czytaj więcej » Wsparcie na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej oraz prawnej, w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniami związanym z COVID-19.

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego

DODANO: 20-03-2020

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 10 marca 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych, na realizację w okresie od 1.09.2020 do dnia 31.08.2024 r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej -prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego

Niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu: rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych środków, warunki ich przyznawania, terminy składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Gdańskiego o otwartym konkursie ofert

Załączniki do ogłoszenia - wzór umowy o powierzeniu realizacji zadania publicznego

 

 

czytaj więcej » Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego

Koronawirus – wytyczne resortu zdrowia

DODANO: 15-03-2020

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25    83-000 Pruszcz Gdański
tel. 58 683-54-12         fax 58 683-54-12

e-mail: sekretariat@psse.powiat-gdanski.pl
       psse.pruszczgdanski@pis.gov.pl

Telefon alarmowy na terenie Powiatu Gdańskiego 24h - wyłącznie w zagrożeniu epidemicznym +48 503 397 415 

lub

zadzwoń na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem:       800 190 590

czytaj więcej » Koronawirus – wytyczne resortu zdrowia

Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

DODANO: 13-03-2020

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 informuję:
 1. Od 16 marca 2020 r. aż do odwołania budynki  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim,  jak również Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  w Rusocinie  
  będą nieczynne dla wszystkich interesantów
 2. Wszystkie sprawy należy załatwiać:
  -  telefonicznie w godzinach pracy urzędu,
     PCPR sekretariat – 58 7732085
     PZON Przewodniczący Zespołu   - 58 7703750
     SOW Rusocin      - 58 691 19 36
  -  poprzez adres e-mail:
     pcpr@powiat-gdanski.pl
     orzecznictwo@powiat-gdanski.pl ,
     sekretariat@sow.powiat-gdanski.pl
  -  poprzez platformę ePUAP.
 3. Wejście do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim będzie możliwe tylko
  i wyłącznie w sprawach pilnych i ważnych, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z odpowiednim pracownikiem.
 4. Rodziny zastępcze i prowadzących rodzinne domy dziecka proszę o pozostawanie  w kontakcie telefonicznym z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, specjalistami pracy z rodziną lub kierownikiem zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej.
 5. Do odwołania wstrzymuje  spotkania dzieci przebywające w pieczy zastępczej, które odbywały się na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, jak również urlopowania dzieci do rodzin. 
 6. Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON turnusów rehabilitacyjnych, przedmiotów ortopedycznych
  i środków pomocniczych oraz świadczeń z programu „Aktywny Samorząd” proszę składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia SOW (https://sow.pfron.org.pl)  lub poczty.
 7. Osoby wymagające wparcia w ramach interwencji kryzysowej lub poradnictwa specjalistycznego  prosimy o kontakt pod numer telefonu 58 7732085/86 w celu umówienia porady telefonicznej  z określonym specjalistą lub drogą mailową psycholog@pcpr.powiat-gdanski.pl
 8. Wykaz danych kontaktowych niezbędnych do załatwienia poszczególnych spraw – tutaj.
Jest to wyjątkowa sytuacja, podyktowana  maksymalną ochroną  zdrowia zarówno naszych  interesantów,
jak i pracowników PCPR w Pruszczu Gdańskim i SOW w Rusocinie. Bardzo proszę o zastosowanie się do powyższych zaleceń.
                        Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
                                        w Pruszczu Gdańskim
                                        /-/  Beata Kowalczyk
czytaj więcej » Komunikat dotyczący załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim

Ważna informacja

Poszukujemy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do osobistej wizyty w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim. Udzielamy również informacji telefonicznie pod numerem:
58 773 20 85.

Niech każde dziecko znajdzie swój dom!